Tečaj predvideva nadgradnjo varne uporabe interneta in seznanjanje z možnostmi in tveganji uporabe storitev računalništva v oblaku za shranjevanje svojih podatkov, urejanje besedil in preglednic, fotografij in kot način timskega dela.


Namen tečaja je nadgraditi osnovno znanje Excela, spoznati zvijače za poenostavitev dela, posredovati znanje za izdelavo zahtevnejših tabel in grafikonov ter analiziranje daljših seznamov podatkov (filtriranje, spajanje …).


Namen tečaja je pridobiti znanje o uporabi javnih e-storitev in spoznati prednosti njihove uporabe.


Tečaj ponuja znanje o uporabi in upravljanju delovnih programov ter strojev.


Tečaj  posreduje znanje o uporabi različnih družabnih omrežij, deljenju vsebin,  organizaciji vsebin in stikov, gradnji mreže, ciljno usmerjenim objavam na omrežjih ter o varnostnih tveganjih in zaščiti.


Namen tečaja je seznanitev z zakonitostmi fotografije in digitalnega jezika, posredovanje znanja uporabe fotografskih naprav ter prenosa in obdelave fotografij na računalniku.


Tečaj je osredotočen na znanja, ki so potrebna za učinkovito uporabo pametnih telefonov in tablic: povezovanje naprav med seboj, prenosi podatkov, namestitev uporabnih aplikacij …


Namen tečaja je pridobiti znanje o varni uporabi interneta in varovanju osebnih podatkov. Največji poudarek je na prepoznavanju različnih možnosti tveganja, seznanjanju z nevarnostmi v družbenih omrežjih in poizkusih napada, spoznavanju primerne zaščite ter pravilnih odzivih na spletne izzive.